Velkommen til Arbejdsmarkedets Feriefond

Har du fået brev fra Feriepengeinfo om at du har feriepenge, der nu er overført til feriefond?

Læs mere i vores vejledning til lønmodtagere om uhævede feriepenge, hvis du er i tvivl om hvor dine feriepenge er eller om du har ret til at få dem udbetalt, eller ansøg om feriepengene via vores ansøgningsskema.

MEDDELELSE 11-11-2022

Vedr. afregning af ikke-godtgjorte feriepenge for timelønnede når du som arbejdsgiver selv er feriepengeudbetaler og har beløbet brutto (modsat de arbejdsgivere der bruger feriekasser eller FerieKonto)

Arbejdsmarkedets Feriefond afventer fortsat tilbagemelding fra Skattestyrelsen på spørgsmålet om timelønnede skal afregnes brutto eller netto til feriefonden.

Hvis du skal afregne timelønnede kan du fra mandag den 14. november og indtil spørgsmålet er afklaret med frigørende virkning i forhold til morarenter sende en mail til Arbejdsmarkedets Feriefond med nedenstående ordlyd:

Mail sendes til: feriefonden@aff.dk

Emne: ”Afregning af timelønnede”

Tekst: ”Vores virksomhed [SEnr.] er selv feriepengeudbetaler og skal afregne ikke-godtgjorte feriepenge til feriefonden for en eller flere timelønnede. Vi har selv beløbet brutto. Vi ønsker at modtage information fra Arbejdsmarkedets Feriefond med digital post, når det er afklaret fra Skattestyrelsen, hvorvidt afregning skal ske brutto eller netto.”

Når spørgsmålet er afklaret fra Skattestyrelsen sender Arbejdsmarkedets Feriefond meddelelse til jer via digital post med ny frist for indbetaling.

Bemærk: Ovenstående gælder kun timelønnede. Du skal stadig indberette og afregne fsva. fratrådte og ansatte der har ferie med løn senest den 15. november.