Velkommen til Arbejdsmarkedets Feriefond

Har du fået brev fra Feriepengeinfo om at du har feriepenge, der nu er overført til feriefond?

LÆS MERE i vores vejledning til lønmodtagere om uhævede feriepenge, hvis du er i tvivl om hvor dine feriepenge er eller om du har ret til at få dem udbetalt, eller ansøg om feriepengene via vores ansøgningsskema.

————-

MEDDELELSE den 19.12.2022

Til arbejdsgivere med feriekortordning uden feriekasse:

Ansatte omfattet af kollektiv overenskomst med feriekortordning uden feriekasse skal afregnes brutto til Arbejdsmarkedets Feriefond eller privat feriefond. Det gælder såvel ansatte der har ferie med løn som timelønnede.

Til private feriefonde:

Når en lønmodtager, der er ansat hos en arbejdsgiver med egen feriekortordning uden feriekasse, ansøger en privat feriefond om udbetaling af de uhævede feriepenge, og i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling, skal feriefonden udbetale bruttobeløbet til ansøgeren, da arbejdsgiveren har indbetalt et bruttobeløb.

Udbetaling skal ske som B-indkomst og indkomsten skal indberettes af fonden som et bruttobeløb på modtagerens cpr.nr.

I fbm. udbetalingen skal feriefonden oplyse ansøgeren om, at beløbet er udbetalt som et bruttobeløb og indberettet til indkomstregisteret, jf. indkomstregisterlovens §§ 3 og 4.

Se hele svaret fra Skattestyrelsen her