Skip to content

Om Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution, der er oprettet i henhold til ferieloven. Fondens vedtægter bliver fastsat af Beskæftigelsesministeren, der ligeledes udpeger fondens bestyrelse.

Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, der i medfør af ferieloven tilfalder fonden.

Fondens midler anvendes til ferieformål for lønmodtagere, fortrinsvis ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv. Fonden kan desuden støtte kulturprojekter med en klar social vinkel.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.