Skip to content

Bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som beskæftigelsesministeren udpeger efter indstilling af de respektive myndigheder og organisationer.

Beskæftigelsesministeren har udpeget bestyrelsen frem til til 30. juni 2022.

Formand
Jens Vibjerg
Tidl. MF

Beskæftigelsesministeriet
Morten Fønsskov Greising, næstformand
Vicedirektør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

HORESTA
Pia E. Voss
juridisk direktør 

Dansk Arbejdsgiverforening
Flemming Dreesen
ansættelsesretschef

Erhvervs- og Vækstministeriet
Eva Thybo 
projekt -og udviklingschef, VisitDenmark

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Ejner K. Holst
næstformand

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Christina Borries
politisk konsulentDIREKTION:
Nina Löwe Krarup
direktør

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.