Skip to content

Vedtægter, love og bekendtgørelser

VEDTÆGTER:

BEK nr. 506 af 24/04/2020
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

BEK nr 673 af 23/06/2014
Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

BEK nr. 1119 af 27/11/2012
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

BEK nr. 111 af 13/05/2013
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

LOVE OG BEKENDGØRELSER:

LOV nr 496 af 01/05/2019
Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med flere love

LOV nr. 60 af 30/01/2018
Lov om Ferie.

LBK nr 230 af 12/02/2021
Bekendtgørelse af lov om ferie.

BEK nr 1090 af 30/06/2020
Bekendtgørelse om feriefonde m.v.

BEK nr. 1233 af 24/08/2020
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge for optjeningsåret 2018

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.