Skip to content

Kontakt

Borgere og virksomheder kan tage kontakt til Arbejdsmarkedets Feriefond ved brug af denne formular.

Bemærk: Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution inden for den statslige forvaltning. Når du som borger henvender dig til Arbejdsmarkedets Feriefond vil dine personlige oplysninger blive registreret i fondens sagsbehandlingssystem og/eller økonomisystem. Det drejer sig om cpr.nr., navn, adresse, mail, telefonnummer m.v. samt de oplysninger du skriver eller vedhæfter. Fondens behandling af almindelige, ikke-følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra C. Behandlingen af CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Læs venligst om hvordan Arbejdsmarkedets Feriefond sikrer og håndterer dine personoplysninger på vores hjemmeside: Persondatabeskyttelse

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.