Skip to content

Bestyrelsesmøde 6. juni 2007

På bestyrelsesmødet den 11. april 2007 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

IOGT Danmark fik tilskud på kr. 50.000 til ferieophold for familier med alkoholrelaterede problemer 

Udvalget for Husmoderferie fik tilskud på i alt kr. 500.000,00 til aktiviteter i forbindelse med ferieophold i 2007  

Foreningen FamilieNet Danmark fik tilskud på kr. 819.751,00 til afholdelse af ferielejre for børn og unge i 2007  

Randers regnskov fik tilskud kr. 748.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften til ansættelse af en personlig formidler i en treårig periode. 

Fur Museum fik tilskud kr. 200.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften til ansættelse af personlige formidlere samt tilskud kr. 185.000 til leje af bil samt diverse omkostninger 

Red Barnet fil tilskud kr. 400.000 til afholdelse af ferieaktiviteter for udsatte børn og deres forældre i 2007 

Hou Søsportscenter fik tilskud kr. 4.400.000 til etablering af permanent bade- og bådebro 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fik tilskud kr. 1.750.000 til etablering af bedre publikumsfaciliteter i museets have

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.