Skip to content

Bestyrelsesmøde 12. april 2011

På bestyrelsesmødet den 12. april 2011 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Arbejdermuseet fik tilsagn om lån på i alt kr. 9.500.000 til renovering af tag og kviste.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.