Skip to content

Bestyrelsesmøde den 23. november 2010

På bestyrelsesmødet den 23. november 2010 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Frelsens Hær fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 3.700.000 til ferieophold for vanskeligt stillede personer i 2011.

Kirkens Korshær fik tilsagn om tilskud på i alt 1.293.000 til afholdelse af ferieophold i Danmark og dagsudflugter i 2011.

Landsforeningen af Kvindekrisecentre (LOKK) fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 500.000 til ferieophold for voldsudsatte kvinder med børn i 2011.

Husmoderferie.dk fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 750.000 til aktiviteter i forbindelse med ferieophold i 2011.

Mødrehjælpen fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 750.000 til ferieafholdelse i 2011 for enlige forsørgere med deres børn.

Foreningen Familieferie fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.966.000 til ferieophold for mindrebemidlede familier i 2011.

Red Barnet fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 872.300 til afholdelse af ferieaktiviteter for udsatte børn og deres forældre i 2011.

Børneferieselskabet fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.817.000 til ferielejre i 2011 for familier og enlige med børn.

IOGT fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 251.500 til ferieophold i 2011 for familier med alkoholrelaterede problemer.

FamilieNet Danmark fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.140.444 til ferieophold i 2011 for børn og unge, herunder børn med handicap.

Dansk Røde Kors fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.384.000 til afholdelse af familielejre, lejr for børn af indsatte mv. i 2011.

Samvirkende Menighedsplejer fik tilsagn om tilskud på i alt kr.3.501.200 til ferieophold i 2011 for familier med børn.

KAB fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 570.000 til ferieafholdelse i 2011 fortrinsvis for vanskeligt stillede familier med børn.

Landsforeningen Autisme fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 449.040 til ferieafholdelse i 2011 for enlige forsørgere.

Ø-Lejrbevægelsen v/Skarø, Samsø, Omø og Drejø Ø-lejre fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 300.000 til ferieophold i 2011.

Jysk børneforsorg/Fredehjem fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 271.000 til ferieophold i 2011 for socialt truede børn, unge og familier.

Kofoeds Skole fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 174.700 til afholdelse af 2 ferielejre for forældre med børn.

ASF-Dansk Folkehjælp fik tilsagn om forhøjelse af tidligere bevilget tilskud på kr. 95.000 til i alt kr. 927.000 til ferieafholdelse for betrængte børnefamilier i julen 2010.

ASF-Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 10.976.400 til afholdelse af ferieophold samt juleferieophold i 2011 for udsatte grupper.

Endelig modtog Statens Naturhistoriske Museum tilsagn om tilskud på kr. 22.500.000 til udstillingen Verdensrummet. (Behandlingen af ansøgningen var udskudt fra bestyrelsesmøde den 22.september 2010)
Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.