Skip to content

Private feriefonde

Tilsyn med feriefonde

Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn anvendelse af midler til ferieformål hos private feriefonde. Jf. ferielovens § 34, stk. 2, 2. pkt.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 34, stk. 2, og om afregning af disse beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond i de tilfælde, hvor Arbejdsmarkedets Feriefond ikke kan føre betryggende kontrol med, at feriefondens midler anvendes i overensstemmelse med formålet. Jf. ferielovens § 41, stk. 3.

Arbejdsmarkedets Feriefonds afgørelser truffet efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Jf. ferielovens § 41, stk. 4.

Arbejdsmarkedets Feriefond ser det desuden som sin rolle som tilsynsmyndighed er at yde service og vejledning til understøtning af private feriefondes integritet.

Bilag

Bilag 1 - Standardvedtægt (word) (nyt vindue)

Bilag 2 - Standardårsrapport (word) (nyt vindue)

Bilag 3 - Regskabsinstruks (pdf) (nyt vindue)

Bilag 4 - Revisionsinstruks (pdf) (nyt vindue)

Blanketter

Feriefondsbestyrelsens sammensætning (blanket A) (Word) (nyt vindue)

Revisortjekliste til feriefonde (blanket B) (Word) (nyt vindue)

Erklæring for afregning af uhævede feriepenge vedr. optjeningsåret 2018 (Word) (nyt vindue)

Erklæring for feriefonde vedr. afregning af uhævede feriepenge (blanket C) (Word) (nyt vindue)

Udpegning af revisor til feriefond (blanket D) (Word) (nyt vindue)

Andre tjeklister m.v.

Tjekliste Digital Post – Sådan tilmelder i Arbejdsmarkedets Feriefond (Word) (nyt vindue)

Tjekliste ved køb af ferieboliger - herunder i sameje (Excel) (nyt vindue)

Tjekliste ved salg af ferieboliger (Excel) (nyt vindue)

Ansøgning om tilbagebetaling af statens andel af uhævede feriepenge (Word) (nyt vindue)

Tjekliste til opdatering af oplysninger om ejerforhold på VIRK.DK (Word) (nyt vindue)

Tjeklisten til opløsning af feriefond (Word) (nyt vindue)

Fællesbreve

Fællesbrev til feriefonde - 2021 (Word) (nyt vindue)

Fællesbrev til feriefonde - 2020 (pdf) (nyt vindue)

Fællesbreve til feriefonde december 2004 – september 2019 (pdf) (nyt vindue)

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.