Bestyrelsesmøde 6. december 2022

På bestyrelsesmødet 6. december 2022, traf bestyrelsen afgørelse om reservation af støtte til følgende støtteansøgere.

ARBEJDSMARKEDETS FERIEFONDS FERIEHJÆLPSPROGRAM 2023