Bestyrelsesmøde 11. april 2007

På bestyrelsesmødet den 11. april 2007 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Frelsens Hær fik tilskud på i alt kr. 1.500.000,00 til ferieafholdelse i Danmark i 2007 for vanskeligt stillede personer.

Mødrehjælpen fik tilskud på kr. 750.000,00 til ferieafholdelse i 2007 for enlige forsørgere med deres børn.

Fjord&Bælt fik tilskud på kr. 268.775,00 til anskaffelse af en handicapelevator

Spøttrup Borgmuseum fik tilskud på kr. 540.000,00 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til en formidler i en ¾-tidsstilling.

Fonden Bornholms Middelaldercenter fik tilskud på i alt kr. 224.000,00 til forbedring af handicaptilgængelighed.

VisitDenmark fik tilskud på 3.000.000,00 mio. kr.  til udviklingsfasen af Projekt helårsturisme.

Nordsømuseet fik tilskud på kr. 621.600,00 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til en personlig formidler i en 3 års periode.

Fonden Dybbøl Banke fik tilskud på kr. 885.000,00 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til en personlig formidler i en 3 års periode.

Landsbyforeningen for Vedsted og omegn, Turistgruppen i Vedsted Sogn fik tilskud på kr. 367.000,00 til etablering af handicapvenligt stisystem.