Bestyrelsesmøde 12. december 2007

På bestyrelsesmødet den 12. december 2007 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Udvalget for Husmoderferie fik et tilskud på kr. 500.000 til ferieophold i 2008.

Foreningen Familieferie fik tilskud på kr. 2.220.000 til ferieophold for mindrebemidlede familier i 2008.

Kirkens Korshær fik et tilskud på kr. 437.488 til ferieophold for familier med børn i 2008.
ASF – Dansk Folkehjælp fik tilskud på kr. 8.830.350 til afholdelse af 31 ferielejre m.v i 2008
Børneferieselskabet fik tilskud på kr. 1.419.000 til 12 ferielejre for familier og enlige med børn.

Foreningen FamilieNet fik et tilskud på kr. 1.095.870 til afholdelse af ferielejre for børn og unge i 2008.

Dansk Røde Kors fik tilskud på kr. 1.617.250 til ferieophold for Asylafdelingens ferieaktiviteter, Ungdommens Røde Kors ferielejre for børn og unge samt til National Afdelings ferielejre for flygtninge i 2008.

Samvirkende Menighedsplejer fik et tilskud på kr. 1.833.375 til ferieophold for familier med børn i 2008..

Frelsens Hær fik et tilskud på kr. 1.500.000 til ferieophold for vanskeligt stille personer i 2008.

KAB fik et tilskud på kr. 3.800.000 til ferieafholdelse for vanskeligt stillede familier med børn.

Mødrehjælpen fik et tilskud på kr. 750.000 til ferieophold for enlige forsørgere med børn i 2008.

Zoologisk Have København fik et tilskud på kr. 756.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften til ansættelse af en kulturformidler i en tre-årig periode .

Terrariet i Vissenbjerg fik et tilskud på kr. 630.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften til ansættelse af en personlig formidler i en tre-årig periode .

Vadehavscentret fik et tilskud på kr. 495.000 til etablering af handicaplift samt anskaffelse af 4 terrængående kørestole.

Kulturarvsstyrelsen fik et tilskud på kr. 7.352.000 til realisering af et digitalt kulturformidlingsprojekt ”1001 fortællinger fra Danmark”.

Naturturisme I/S fik et tilskud p kr. 640.000 til aktiviteterne i 3 oplevelsescentre samt kr. 925.000 til cykel, vandre- og ridestier på Ærø.

Kofoeds Skole fik et tilskud på kr. 162.000 til 2 ferielejre for forældre med børn i 2008.

Dansk Cyklist Forbund fik et tilskud på kr. 250.000 til et forprojekt om de nationale cykelruters fremtid.