Bestyrelsesmøde 13. april 2010

På bestyrelsens møde den 13. april 2010 traf bestyrelsen beslutning om en prioritering af den gældende støttepolitik.

Arbejdsmarkedets Feriefonds Støttepolitik

Arbejdsmarkedets Feriefond yder fortrinsvis støtte til følgende:

a) Ferieafholdelse i Danmark for grupper af vanskeligt stillede personer, der vurderes ikke at have ressourcer eller økonomi til at etablere ferieophold. Fonden lægger vægt på, at der ikke er tale om en begrænset kreds af deltagere.

b) Projekter med ferieformål, der giver mulighed for aktiviteter og oplevelser inden for områderne: kultur, natur og kulturmiljø. Støtte gives til udvikling, formidling og tilgængelighed af aktiviteter og oplevelser, herunder forbedring af infrastruktur i naturen samt bevarelse og restaurering af historiske bygninger og mindesmærker. Fonden lægger vægt på, at projekterne har fokus på publikumsnære aktiviteter, der kvantitativt og/eller kvalitativt skaber merværdi i ferieoplevelsen specifikt for grupper af lønmodtagere og særligt familier med børn, herunder at projekterne understøtter udvikling af ferieoplevelser hele året.   

Arbejdsmarkedets Feriefond har vedtaget følgende prioriteringer:

Fonden prioriterer primært at yde støtte til ferieophold for ressourcesvage grupper på samme niveau som tidligere.
Blandt de projekter, der har andre ferieformål end ferieophold, prioriterer fonden:

  • Projekter, der øger tilgængeligheden af ferieoplevelser og –attraktioner i naturen og kulturen for handicappede.
  • Projekter, der qua personlig formidling eller indretning/udsmykning af lokaler vurderes at øge den konkrete, aktive og publikumsnære oplevelse for grupper af lønmodtagere og særligt børnefamilier.
  • Projekter, der naturmæssigt, kulturhistorisk eller på anden vis har en særlig oplevelsesmæssig værdi for grupper af lønmodtagere.
  • Projekter, der i særlig grad er innovative og nyskabende i udviklingen af nye typer af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Fonden lægger endvidere vægt på, at ansøger aktivt udviser socialt ansvar som rummelig og mangfoldig arbejdsplads.

Bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Feriefond

13 april 2010

Endvidere besluttede fondens bestyrelse at bevilge støtte til følgende projekter:

Husmoderferie fik tilsagn om tilksud på op til kr. 700.000 til ferieophold i 2010

Ø-lejrbevægelsen, Omo og Skarø Ølejre fik tilsagn om tilskud på kr. 100.000 til ferieophold i 2010