Bestyrelsesmøde 13. december 2006

På bestyrelsesmødet den 13. december 2006 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

IOGT fik et tilskud på kr. 138.000,00 til afholdelse af ferielejre for familier med alkoholrelaterede problemer i 2007.

Museet for Varde By og Omegn fik tilskud på i alt kr. 560.000,00 til af en kultur – og naturformidler i en toårig periode.

Glasmuseet Ebeltoft fik et tilskud på i alt kr. 716.800,00 til personlig formidling i en treårig periode.

Fjordcentret – Voer Færgested fik et tilskud på i alt kr. 630.000 til personlig formidling i en treårig periode.

Arbejdermuseet fik tilskud i alt kr. 2.366.250,00 til etablering af arbejdsplads til handskeproduktion samt til formidling i en treårig periode.

Danmarks Akvarium fik tilskud på kr. 674.000,00 til personlig formidling i en treårig periode.

Foreningen Familieferie fik tilskud kr. 1.856.000 afholdelse af ferielejre i 2007.

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre fik tilskud kr. 1.350.000,00 til ferieophold for kvinder med børn fordelt over en treårig periode.

Kofoeds Skole fik tilskud kr. 128.000,00 til afholdelse af ferielejre for forældre med børn i 2007.

Samvirkende Menighedsplejer fik tilskud kr. 418.000,00 til ferieophold for familier med børn i 2007.

Fonden Dybbøl Banke fik tilsagn om forhøjelse af tidligere bevilget lån til færdiggørelse af skansebyggeri med kr. 613.186,00 til i alt kr. 7.613.186,00.

Dansk Røde Kors fik tilskud kr. 1.319.250,00 til ferielejre i 2007.

Børneferieselskabet fik tilskud kr. 1.105.000,00 til 9 ferielejre for familier og enlige med børn i 2007.