Bestyrelsesmøde 14. december 2005

På bestyrelsesmødet den 14. december 2005 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

ASF Dansk Folkehjælp fik tilskud på kr. 2.239.000 til afholdelse af ferielejre i 2006 samt tilskud på kr. 395.800 til børnelejre.

Foreningen Familieferie fik tilskud på kr. 1.960.000 til ferieophold for vanskeligt stillede familier i 2006.

Red Barnet fik tilskud på kr. 300.000 til ferieaktiviteter for udsatte børn og deres forældre i 2006.

Mødrehjælpen fik tilskud på kr. 750.000 til ferieafholdelse i 2006 for enlige forsørgere med børn.

Børneferieselskabet fik tilskud på kr. 600.000 til ferieafholdelse for familier med børn i 2006.

Udvalget for Husmoderferie fik tilskud på kr. 500.000 til ferieophold i 2006.

Kofoeds Skole fik tilskud på kr. 46.500 til ferieophold for forældre med børn i 2006.

Foreningen Tilgængelighed for Alle fik tilskud på kr. 2.000.000 til fortsat forankring af mærkeordningen for tilgængelighed i turisterhvervet.

Foreningen Ejer Baunehøjs Venner fik tilskud på kr. 291.000 til forbedring af handicaptilgængeligheden ved tårnet på Ejer Baunehøj.

Fjordcentret – Voer Færgested fik tilskud på kr. 130.000 til handicapvenlige foranstaltninger.