Bestyrelsesmøde 14. januar 2004

På bestyrelsesmødet den 14. januar 2004 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Fonden Attraktionernes Udviklingsfond fik tilsagn om tilskud kr. 13,138 mio. til gennemførelse af fase 1 af projektet Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner (ODA)