Bestyrelsesmøde 16. april 2013

På bestyrelsesmødet 16. april 2013 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Ø-lejrbevægelsen fik tilsagn om tilsagn om tilskud på kr. 90.000 til ferieophold i 2013 for unge eneforældre og deres børn

KAB fik tilsagn om tilsagn om tilskud på kr. 620.720 til ferieophold for beboere i særligt udsatte boligområder

Scleroseforeningen fik tilsagn om tilskud på kr. 163.035 til ferieophold i 2013 for scleroseramte familier

Forælder Fonden fik tilsagn om tilskud på kr. 495.000 til ferieophold i 2013 for eneforældre og deres børn