Bestyrelsesmøde 16. december 2021

På bestyrelsesmødet 16. december 2021, traf bestyrelsen afgørelse om reservation af støtte til følgende støtteansøgere.

ARBEJDSMARKEDETS FERIEFONDS FERIEHJÆLPSPROGRAM 2022