Bestyrelsesmøde 16. juni 2004

På bestyrelsesmødet den 16. juni 2004 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Hjerl Hedes Friluftsmuseum fik et tilskud på kr. 3.766.000 til gennemførelse af handicaptilpasning og tilgængelighed samt til ansættelse af en personlig formidler.

Dansk Handicap Forbund modtog tilsagn om tilskud kr. 350.000 til etablering af ny badebro mv. ved forbundets grund i Charlottenlund.

Kirkens Korshær blev bevilget et tilskud på kr. 324.450 til afholdelse af ferieophold i Danmark i 2004.

Kronborg Statsskovdistrikt opnåede tilsagn om tilskud på op til kr. 675.000 til etablering af handicapvenligt naturværested.

Foreningen Børnelejren på Langeland fik et lån på kr. 900.000 til gennemførelse af handicapvenlige foranstaltninger på Søgård Hovedgård.

Kofoeds Skole modtog et tilskud på kr. 30.900 til afholdelse af ferieophold for familier med børn.

Hvide Sande Vandrerhjem modtog tilsagn om lån på kr. 320.000 til etablering af handicapvenlige faciliteter samt opkvalificering af bad og toiletforhold.