Bestyrelsesmøde 17. april 2012

På bestyrelsesmødet den 17. april 2012 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Røde Kors Asyl i form af tilskud stort kr. 547.500 til ferieophold i 2012 for asylansøgere indlogeret på Røde Kors’ asylcentre

Scleroseforeningen i form af tilskud stort kr. 157.353 til ferieophold i 2012 for scleroseramte familier, fortrinsvis enlige forsørgere og børnefamilier

Dansk Folkehjælp fik tilsagn forhøjelse af tidligere bevilget støtte til ferieophold i 2012 for udsatte grupper med kr. kr. 732.960,00 til i alt kr. 8.619.460.