Bestyrelsesmøde 20. september 2011

På bestyrelsesmødet den 20. september 2011 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Museet for Varde By og Omegn, fik tilsagn om lån på 5 mio. kr. til realisering af udstillingen om Tirpitz kanonstilling og Atlantvolden

Vejleegnens Museer, Spinderihallerne, fik tilsagn om lån på kr. 1.235.100,00 til udstillingen ”Danmarks Manchester”.

Danske Destinationer, fik tilsagn om tilskud på kr. 805.000,00 til fase 1 i udviklingsprojektet ”Finder vej til ….”

Viborg Kommune, fik ” tilsagn om tilskud kr. 2.250.000 til realisering af projekt ”Tilgængelighed i historiske bykerner- nye veje til Viborgs kulturarv”.

Formidlingscenter Fugledegård, fik tilsagn om tilskud på kr. 4.682.504 til oplevelses- og formidlingsprojekt i kulturlandskabet Åmosen-Tissø og tilsagn om kr. 1.100.000 som tilskud til lønudgifterne svarende til 70 pct. af de samlede udgifter til ansættelse af en kulturformidler i en treårig periode.

Syddjurs Kommune, fik tilsagn om tilskud på i alt 2 mio. kr. til realisering af ”Banestien Allingåbro-Ryomgård”

Ribe Domkirkemuseum, fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.210.000 til etablering af Ribe Domkirkemuseum

Danmarks Saltcenter, fik tilsagn om lån på kr. 1.950.000,00 til renovering af taget på hovedbygningen.

Medicinsk Museion, fik tilsagn om tilskud på kr. 4.735.000 til opbygning og indretning af udstilling samt tilsagn om tilskud kr. 605.000 til lønudgifter til en personlig formidler svarende til 70 pct. af lønudgiften i en toårig periode.

Københavns Fængsler, fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.010.000 til udvidelse/etablering og indretning af Københavns Fængslers Museum.

Landsforeningen Martin A. Hansen, fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 770.000,00 til udviklingsprojektet ”Digter og Landskab på Stevns”

Care4You, fik tilsagn om tilskud på kr. 46.671 til ferieophold i 2011