Bestyrelsesmøde 21. april 2004

På bestyrelsesmødet den 21. april 2004 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Historiecenter Dybbøl Banke fik bevilget et lån kr. 7.000.000 mio. til fuldførelse af skanseanlægget og aktivitetsanlægget ”Børnenes Dybbøl”.

Cirkusbyen i Hvidovre fik et tilskud på kr. 2.870.000 til cirkustelt, rekvisitter, udstillingsopbygning og formidlingsteknologi.

Økomuseum Samsø opnåede et tilskud kr. 700.000 til forstærkning af den personlige formidling.

Øhavets Smakkecenter blev tildelt et lån kr. 5.000.000 til en udvidelse af museet og opbygning af udstilling.

Vadehavscentret bevilget et tilskud på kr. 1.050.000 til ansættelse af en personlig formidler i tre år.

Red Barnet blev tildelt et tilskud på kr. 250.000 til afholdelse af barnevognslejre og weekends i 2004.

Landsorganisationen af Arbejdsledige fik kr. 100.000 som tilskud til ferieafholdelse i 2004.

Udvalget for Husmoderferie blev meddelt tilsagn om tilskud kr. 500.000 til ferieophold.