Bestyrelsesmøde 21. juni 2011

Bestyrelsesmøde den 21. juni 2011.

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2011 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Vejle Kommune, formidlingsprojekt “Kongernes Jelling” fik tilsagn om tilskud kr. 9.440.000 til indretning af udstillingsrummet “Religionsskifte”.

Tycho Brahe Planetarium fik tilsagn om tilskud på 10 mio. kr. til realisering af “Multiverset”.

Storm P. Museet fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 838.688 til revitalisering af museet.

Mønsted Kalkgruber fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.021.141 til til etablering af underjordisk jernbane.

Fregatten Jylland fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.098.600 til formidlingsprojektet om “Fregattens digitale søslag”.

Naturstyrelsen, Trekantsområdet fik tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. til naturrumsprojektet ved Kirstinelyst.

Aqua fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.530.000 til etablering af projektet “Vandets Kraft”.

Nordsøen Oceanarium fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 975.000, svarende til 70 % af lønudgifterne, til en personlig formidler i en treårig periode.

Lille Vildmosecentret fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 850.000 til etableringen af Lille Vildmosebanen.

Vendsyssel Kunstmuseum fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 137.060 til projekt Tegnefilm Box.

Lejerbo fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 450.000 til ferieophold for økonomisk dårligt stillede familier.