Bestyrelsesmøde 26. september 2007

På bestyrelsesmødet den 26. september 2007 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Zoologisk Have fik tilsagn om forhøjelse af tidligere bevilget lån til nyt elefanthus med kr. 20 mio. til i alt kr. 60 mio.

Svendborg Museum, Dansk Forsorgsmuseum fik lån kr. 4.866.410,00 til handicaptilgængelighed og forbedrede publikumsfaciliteter

Middelaldercentret, Nykøbing Falster fik tilskud kr. 2.035.174,00 til etablering af ny ridderturneringsbane med publikums- og tribunefaciliteter og tilskud kr. 1.218.000,00 til personlig formidling i en treårig periode

VisitDenmark fik tilsagn om forhøjelse af tidligere bevilget tilskud til udviklingsfasen af Projekt Helårsturisme med kr. 2.791.000,0 til i alt kr. 5.791.000,00

Bornholms Middelaldercenter fik tilskud kr. 683.307,00 til personlig formidling i en treårig periode

Østsjællands Museum, Geomuseum Faxe fik tilskud kr. 2.824.500,00 til indretning af museumsudstilling

Ringkøbing-Skjern Museum, Skjern-Egvad Museum fik tilskud kr. 1.260.000,00 til personlig formidling i en treårig periode og tilskud kr. 625.188,00 til handicapforanstaltninger

Friluftsrådet fik tilskud kr. 2.173.000,00 gennemførelse af 1. fase af projektet Naturum

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen fik tilskud kr. 13.890.000,00 til etablering af faciliteter og formidling for friluftsliv og feriegæster i ”Kongernes Nordsjælland”.