Bestyrelsesmøde 29. januar 2014

Folketinget har med Lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret […] samt Finanslovsaftalen 2014 beskåret midlerne i Arbejdsmarkedets Feriefond med i alt 360 mio. kr.

På baggrund heraf har bestyrelsen den 29. januar 2014 truffet beslutning om midlertidigt at indstille behandlingen af ansøgninger fra projekter, der vedrører andre ferieformål, end ferieophold til vanskeligt stillede familier og børn.

Fonden modtager således aktuelt ikke ansøgninger fra projekter med ferieformål, der giver mulighed for aktiviteter og oplevelser inden for områderne: kultur, natur og kulturmiljø.

Det vil blive meldt ud på fondens hjemmeside, når denne del af fondens støttevirksomhed igen er aktuel.

Fristen for ansøgning om støtte til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn, der afvikles i 2015, er 1. november 2014.

På mødet traf bestyrelsen i øvrigt afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Blå Kors Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 613.000 til ferieophold i 2014
Børneferieselskabet fik tilsagn om tilskud på kr. 3.307.500 til ferieophold i 2014
Børnelejren på Langeland fik tilsagn om tilskud på kr. 250.000 til ferieophold i 2014
Samvirkende Menighedsplejer fik tilsagn om tilskud på kr. 4.811.335 til ferieophold i 2014
Care4You fik tilsagn om tilskud på kr. 100.000 til ferieophold i 2014
Mødrehjælpen fik tilsagn om tilskud på kr. 837.104 til ferieophold i 2014
Husmoderferie.dk fik tilsagn om tilskud på kr. 900.000 til ferieophold i 2014
KAB fik tilsagn om tilsagn om tilskud på kr. 450.000 til ferieophold i 2014
KAB – udsatte boligområder fik tilsagn om tilsagn om tilskud på kr. 500.000 til ferieophold i 2014
Landsforeningen Autisme fik tilsagn om tilskud på kr. 201.450 til juleferieophold i 2014 samt kr. 490.340 til sommerferieophold i 2014
Boligselskabet Lejerbo fik tilsagn om tilskud på kr. 2.124.250 til ferieophold i 2014
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre fik tilsagn om tilskud på kr. 550.000 til ferieophold i 2014
Frelsens Hær fik tilsagn om tilskud på kr. 4.350.210 til ferieophold i 2014
FamilieNet Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 1.248.387 til ferieophold i 2014
Foreningen Familieferie fik tilsagn om tilskud på kr. 3.840.800 til ferieophold i 2014
Forældre Fonden fik tilsagn om tilskud på kr. 409.500 til ferieophold i 2014
Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på kr. 8.900.000 til ferieophold i 2014
Røde Kors i Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 650.000 til ferieophold i 2014
Dansk Røde Kors Asyl fik tilsagn om tilskud på kr. 766.000 til ferieophold i 2014
Ungdommens Røde Kors fik tilsagn om tilskud på kr. 850.000 til ferieophold i 2014
Red Barnet fik tilsagn om tilskud på kr. 948.569 til ferieophold i 2014
Scleroseforeningen fik tilsagn om tilskud på kr. 131.846 til ferieophold i 2014
Kirkens Korshær fik tilsagn om tilskud på kr. 1.754.328 til ferieophold i 2014
Kirkernes Integrations Tjeneste fik tilsagn om tilskud på kr. 1.400.000 til ferieophold i 2014
Landsforeningen af Væresteder fik tilsagn om tilskud på kr. 3.000.000 til ferieophold i 2014 samt tilskud kr. 173.250 til frivillig indsats
Dansk Flygtningehjælp fik tilsagn om tilskud på kr. 130.000 til ferieophold i 2014