Bestyrelsesmøde 3. september 2003

På bestyrelsesmødet den 3. september 2003 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af lån eller tilskud til følgende støtteansøgere:

Haderslev Kommune fik tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån kr. 552.000,0 som støttetil indretning af et historisk byhus til museum.

Fonden Gamle Sønderho fik et tilskud på kr. 302.000,00 til restaurering af Sønderho Mølle.