Bestyrelsesmøde 30. april 2003

På bestyrelsesmødet den 30. april vedtog fondens bestyrelse årsregnskab og beretning for 2002.

Herudover blev der truffet afgørelse om bevilling af lån eller støtte til følgende støtteansøgere:

Foreningen Attraktionernes Udviklingsfond fik 3,1 mio.kr. som tilskud til den indledende fase af et kompetanceudviklingsprojekt.

Opførelse af nyt elefanthus i Zoologisk Have udløste en bevilling på 30 mio.kr. som lån.

Jægersborg Skovdistrikt fik 0,9 mio.kr. som tilskud til gennemførelse af projekt Land-Art ved naturcentret på Vestamager.

Til aktiviteter i forbindelse med ferieophold for socialt dårligt stillede personer, primært enlige mødre med børn, fik Udvalget for Husmoderferie 0,5 mio.kr. i tilskud

Landsorganisationen Kvindekrisecentre fik et tilskud på 0,4 mio.kr. til ferieophold for kvinder og børn på krisecentre.