Bestyrelsesmøde 4. december 2018

På bestyrelsesmødet den 4. december 2018 traf bestyrelsen afgørelse om reservation af støtte til følgende støtteansøgere.

Arbejdsmarkedets_Feriefonds_Feriehjaelpsprogram_2019