Bestyrelsesmøde 5. januar 2005

På bestyrelsesmødet den 5. januar 2005 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Bornholms Middelaldercenter fik tilsagn om et tilskud på kr. 751.800,00 over en 3-års periode til ansættelse af en naturvejleder og en historie- og naturformidler.

Aqua Ferskvands Akvarium fik et tilskud på kr. 750.000,00 til gennemførelse af handicapforanstaltninger.

Hou Søsportscenter opnåede tilsagn om forhøjelse på kr. 1.110.000,00 af et tidligere bevilget tilskud til etablering af handicapvenligt havneanlæg.

Kattegatcentret blev bevilget et tilskud på kr. 735.000,00, til ansættelse af en personlig formidlingsmedarbejder i en treårig periode samt et tilskud på kr. 725.000,00 til nye formidlingsfaciliteter (”marin lab”).

Danmarks Saltcenter fik ligeledes tilskud på kr. 630.000,00 til en treårig ansættelse af en kvalificeret personlig formidler i centret.

Foreningen Familieferie modtog tilsagn om tilskud på kr. 1.910.000,00 til afholdelse af ferieophold for mindrebemidlede familier i Danmark.

Til ansættelse af en kulturvejleder i 3 år modtog Kulturcenter Assistens tilsagn om tilskud på kr.672.000,00.

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre fik et treårigt tilskud på i alt kr. 900.000,00 til ferieophold for voldsramte kvinder og børn.