Bestyrelsesmøde 8. oktober 2013

Arbejdsmarkedets Feriefonds bestyrelse har den 8. oktober 2013 besluttet, at støtte til andre ferieformål end ferieophold midlertidigt er indstillet.

Fonden har brug for at tilpasse sin støttepolitik til den nye økonomiske situation, bl.a. som følge af Folketingets beslutning om, at fonden skal medfinansiere den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 mio. kr. af de uhævede feriepenge i hvert af regnskabsårene 2013 og 2014.
Fonden fortsætter med at yde støtte til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn i uændret omfang.

Bestyrelsen vil dog behandle de ansøgninger, der allerede er modtaget i fonden ligesom aktiviteter og oplevelser, ud over ferieophold, som bestyrelsen i særlig grad finder støtteværdige fortsat komme i betragtning til støtte.
Det vil blive offentliggjort på fondens hjemmeside, når fonden atter åbner for ansøgninger til andre ferieformål end ferieophold.