Bestyrelsesmøde 9. april 2008

På bestyrelsesmødet den 9. april 2008 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Danmarks Industrimuseum fik et tilskud på kr. 10.435.000 til forbedring og udvikling af museets aktiviteter.

Roskilde Museum fik tilskud på kr. 9.490.000 til gennemførelse af projektet Skoldungelandet.

Zoologisk Have København fik forhøjet et tidligere lån med kr. 40 mio. til i alt kr. 100 mio til det nye elefantanlæg.

Museum Salling fik tilskud på kr. 834.000 svarende til 70 pct. af lønomkostningerne i 2 år samt tilskud på kr. 440.000 til leje af bil, brændstof, administration m.v. i 2008 og 2009 til realisering af projektet “De rullende biologer”.

Den Gamle By i Århus fik tilskud på kr. 3.600.000 til etablering af historisk udstillingsfacade, indendørs udstillingsfaciliteter og tilgængelighedsforanstaltninger.

Skive Kommune fik et tilskud på kr. 1.300.000 til planlægning og opbygning af integrerede ride – og kombinationsruter.

Økomuseum Samsø fik tilskud på kr. 2.540.000 til formidlingsprojektet ”Forstå fortidsminderne på Samsø”.

Bangsbo Museum og Arkiv fik et tilskud på kr. 1.400.000 til realisering af formidlingsprojektet ”Digitales II – Det svære valg” samt et tilskud på kr. 738.000 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til ansættelse af en personlig formidler i forbindelse med realisering af projektet i en tre-årig periode.

Historiecenter Dybbøl Banke fik et tilskud på kr. 495.500 til nyskabelse af Historiecentres oplysningsfilm ”Stormdagen den 18. april 1864”.

Geocenter Møn fik et tilskud på kr. 819.000 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til ansættelse af en personlig formidler i en tre-årig periode.

Tycho Brahe Planetarium A/S fik et tilskud på kr. 922.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften til ansættelse af en personlig formidler i en tre-årig periode .

Red Barnet fik et tilskud på kr. 594.500 til afholdelse af ferieaktiviteter for udsatte børn og deres forældre i 2008.