Bestyrelsesmøde 16. juni 2009

På bestyrelsesmødet den 16. juni 2009 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

GeoCenter Møns Klint fik tilsagn om tilskud på kr. 850.000 kr. til etablering af særudstilling

Bornholms Middelaldercenter fik tilsagn om tilskud på kr. 600.000 til middelalderlig kunstnerisk udsmykning af stormandsgårdens hovedbygning.

Zoologisk Have København fik tilsagn om lån på 20 mio. kr. til etablering af en ny voliere til flamingoer og andre storkefugle

Kulturcentret Assistens fik tilsagn om tilskud på kr. 756.000 til ansættelse af en kulturformidler i en treårig periode

Foreningen Tilgængelighed for Alle fik tilsagn om tilskud på kr. 2.800.000 til projektet ”Tilgængelig ferie for alle i Danmarks mest populære ferieområder”

Skov- og Naturstyrelsen, Fyn fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 11,2 mio. til etablering af Naturstien Ringe-Korinth