Bestyrelsesmøde 13. december 2011

På bestyrelsesmødet den 13. december 2011 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Maritim Museums BYG, Søfartsmuseet fik tilsagn om forhøjelse af lån med kr. 9 mio.

Husmoderferie.dk fik tilsagn om tilskud på kr. 750.000 til ferieophold i sommeren 2012 for enlige forsørgere

Foreningen Familieferie fik tilsagn om tilskud på kr. 3.172.800 til afholdelse af ferieophold sommeren 2012 for vanskeligt stillede familier

LOKK Landsorg. af Kvindekrisecentre tilsagn om tilskud på kr. 550.000 til ferieophold i sommeren 2012 for kvinder med eller uden børn på landets krisecentre

Kofoeds Skole fik tilsagn om tilskud på kr. 175.000 til ferieophold i sommeren 2012 for socialt udsatte elever og deres børn

Red Barnet fik tilsagn om tilskud på 911.645 kr. til afholdelse af ferieophold sommeren 2012 for børn og enlige forsørgere

Kirkens Korshær fik tilsagn om tilskud på 1.753.650 kr. til afholdelse af ferieophold i forår, sommer og efterår 2012 for vanskeligt stillede og ensomme familier

Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på 7.886.500 kr. til afholdelse af ferieophold i 2012 for socialt udsatte børn og familier

Børneferieselskabet tilsagn om tilskud på 3.062.500 kr. til afholdelse af ferieophold sommeren 2012 for børnefamilier

IOGT Danmark fik tilsagn om tilskud på 158.000 kr. til afholdelse af ferieophold i sommeren 2012 for brugere af IOGT Herning og deres familier

Mødrehjælpen fik tilsagn om tilskud på kr. 800.000 til ferieophold for særligt udsatte familier

Frelsens Hær fik tilsagn om tilskud på kr. 4.002.100 til ferielejre og dagsudflugter for vanskeligt stillede familier med børn i 2012

KAB fik tilsagn om tilskud på kr. 650.000 til ferieophold i 2012 for økonomisk vanskeligt stillede familier.
Samvirkende Menighedsplejer fik tilsagn om tilskud kr. 4.372.650 til afholdelse af ferieophold for vanskeligt stillede børnefamilier.

Landsforeningen Autisme fik tilsagn om tilskud kr. 499.990 til afholdelse af ferielejr 2012 for enlige forsørgere med børn med AutismeSpektrumForstyrrelser og tilsagn om tilskud kr. 124.664 til afholdelse af juleferielejr i 2012 for familier med børn.

Lejerbo fik tilsagn om tilskud på kr.1.370.000 til ferieophold i 2012 for økonomisk svagt stillede børnefamilier

Care4You Associations fik tilsagn om tilskud på kr. 84.600 til ferieophold/ferieweekends i 2012 for etniske minoritetsfamilier med børn

FamilieNet Danmark fik tilsagn om tilskud kr. 1.008.234 til ferielejre for børn og unge med særlige behov i 2012.

Dansk Røde Kors fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 149.000 til ferielejre i 2012 for børn af indsatte og tilsagn om tilskud på i alt kr. 755.000 til ferielejre i 2012 for udsatte grupper.

Kirkernes Integrations Tjeneste fik tilsagn om tilskud på kr. 1.225.000 til ferieophold i 2012 for økonomisk svagt stillede.

Spejdernes Lejr 2012 fik tilsagn om tilskud på kr. 1.038.750 til afholdelse af ferielejr i 2012 for udsatte børn