Bestyrelsesmøde 21. september 2010

På bestyrelsesmødet den 21. september 2010 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

ASF Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på kr. 832.000 til juleferieophold i 2010 for betrængte familier.

Den Gamle By fik tilsagn om tilskud på kr. 4.650.000 til udvikling af nye formidlingstiltag.

Danske Destinationer fik tilsagn om støtte på kr. 1.483.000 til kampagnen FERIETJEK 2011.

Vadehavscentret fik tilsagn om tilskud på kr. 10.000.000,00 til etablering af udstillingen ”12 millioner trækfugle på rejse”.

Geocenter Møns Klint fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 3.150.000 til projektet om ”De første danske dinosaur skeletter”.

Kattegatcentret fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 7.700.000 til etablering af nye oplevelseszoner.

J.F. Willumsens Museum fik tilsagn om tilskud på kr. 121.500 til gennemførelse af projektet ”Værkboksen”.

Solrød Kommune fik tilsagn om tilskud på 3,3 mio. kr. til gennemførelse af formidlingsprojekt for stiprojektet ”Hedebostien – fra fjord til bugt”.

Dansk Cyklist Forbund fik tilsagn om tilskud på kr. 3.776.875 til gennemførelse af CyclingDenmark.dk, en net baseret gateway til cykeloplevelser i Danmark.

Hjemsted Oldtidspark fik tilsagn om støtte på i alt kr. 819.000 til delvis dækning af lønomkostninger i forbindelse med projektet Historien under huden.