Støttepulje juni 2010

Vedrørende ansøgning om støtte.

På baggrund af regeringens indgreb i fondens formue traf bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 8. december 2009 beslutning om, at fonden fremover to gange årligt vil meddele hvilke midler, der er til uddeling.

Samtidig blev det tilkendegivet, at fonden ikke længere ser sig i stand til at honorere projekter, der budgetterer med et bidrag fra fonden på et tocifret millionbeløb.

For 1. halvår 2010 vil der på fondens bestyrelsesmøde den 22. juni være 50 mio. kr. til uddeling.

Ansøgninger der ønskes behandlet på dette møde skal være fonden i hænde senest den 1. maj.

Ansøgere om støtte skal være opmærksomhed på, at der på bestyrelsesmødet den 13. april kan ske ændring/prioritering i fondens støttepolitik.

Ændringer/prioriteringer vil blive offentliggjort på fondens hjemmeside.