Vejledning til lønmodtagere om uhævede feriepenge

– Vejledning jf. gammel ferielov gældende frem til feriepenge optjent i 2018 med afholdelse fra 1. maj 2019 – 30.april 2020.
[Link to English version] [Link zur deutschen Version]

Hvem skal jeg kontakte omkring uhævede feriepenge?

Hvis dit spørgsmål vedrører uhævede feriepenge fra tidligere ferieår, og du ikke er omfattet af en anden feriefond, skal du henvende dig til Arbejdsmarkedets Feriefond. Læs denne vejledning og se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis dit spørgsmål vedrører aktuelle feriepenge for nuværende ferieår, som du vil anmode om at få udbetalt, skal du henvende dig til FerieKonto. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er er ansat på et område, der er omfattet af kollektiv overenskomst kan det være, du er omfattet af en anden feriefond end Arbejdsmarkedets Feriefond. Der findes ca. 140 feriefonde i Danmark. Se din overenskomst eller spørg din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl.

Hvilke regler gælder for uhævede feriepenge?

Hvis dine feriepenge er optjent fra 1. januar til 31. december 2018 eller tidligere, gælder den daværende ferielov. Du finder den her [link til LBK nr 202 af 22/02/2013].

For feriepenge optjent 1. januar til 30.september 2019 med afholdelse 1. maj 2020 – 31. august 2020 gælder overgangsbestemmelser i kapitel 11 i den nye ferielov. Fra 1. september 2020 gælder ferieloven. Se [link til LBK nr 60 af 30/01/2018]

Da Arbejdsmarkedets Feriefond har at gøre med uhævede feriepenge, som vedrører tidligere ferieår, vedrører denne vejledning den daværende ferielov, dvs. LBK af 22/02/2013.

Du kan altså ikke finde svar i denne vejledning, på spørgsmål der vedrører den nye ferielov.

Hvor er de uhævede feriepenge?

Feriepenge, der er optjent i 2018, er til udbetaling i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.

I perioden mellem den 1. maj og 30. september kan du få visse dele af feriepengene overført eller udbetalt af din arbejdsgiver. Det kan du ansøge om hos din arbejdsgiver.

Herefter kaldes feriepengene uhævede feriepenge og tilfalder i henhold til ferieloven Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond.

Lovgrundlag LBK af 22/02/2013:
§ 36. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som ikke udbetales efter §§ 34 a eller 34 b, tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog §§ 19 og 40.

Under hvilke betingelser kan jeg få udbetalt mine gamle feriepenge efter 30. september?

Selvom de uhævede feriepenge, som er optjent 1. januar – 31. december 2018 eller tidligere, er tilfaldet Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond, har du mulighed for at få udbetalt feriepengene fra fonden, hvis

1: du faktisk har afholdt ferie og
2: du havde krav på feriepenge under den afholdte ferie, som ikke er blevet udbetalt til dig og
3: du ikke har modtaget anden forsørgelse eller udført lønnet arbejde under din ferie (løn, dagpenge) og
4: du dokumenterer dette.

Bemærk, at Arbejdsmarkedets Feriefond kun kan udbetale dine feriepenge, hvis din arbejdsgiver fra den ansøgte ferieperiode kan dokumentere, at du har afholdt din ferie. Har du været på dagpenge, kan din a-kasse dokumentere. Har du været på overførselsindkomst, kan din kommune dokumentere.

Hvordan søger jeg om at få gamle feriepenge udbetalt?

Hvis de uhævede feriepenge er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond kan du på ovenstående betingelser ansøge om at få dem udbetalt.

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at få udbetalt gamle feriepenge. Du finder det her [link]

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet korrekt, kan du ringe til Arbejdsmarkedets Feriefond og få vejledning. Vi hjælper gerne. Se telefontider nedenfor.

Hvordan skal jeg sende ansøgningen?

Du skal sende ansøgningsskemaet til Arbejdsmarkedets Feriefond via digital post.

Sådan gør du:

1:Download ansøgningsskemaet.
2:Læs ansøgningsskemaet grundigt igennem og udfyld det korrekt.
3:Gem ansøgningsskemaet på din computer. Hvis du ikke har en computer kan du låne på biblioteket.
4:Gå ind i din e-Boks.
5:Søg på ”Arbejdsmarkedets Feriefond”.
6:Vedhæft dit ansøgningsskema.

Hvis du har brug for hjælp til at sende via digital post, kan du ringe til Arbejdsmarkedets Feriefond. Vi hjælper gerne. Se telefontider nedenfor.

Kun hvis du ikke har NemID kan du sende ansøgningsskemaet via ”kontakt” fra Arbejdsmarkedets Feriefonds hjemmeside www.aff.dk.

Hvornår får jeg svar?

Som hovedregel behandler Arbejdsmarkedets Feriefond din ansøgning inden for 12 uger.

Hvis din ansøgning omfatter feriepenge fra optjeningsåret 2018, løber de 12 uger først fra 16. november 2020.

Det skyldes at fristen for din arbejdsgivers eller FerieKontos indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond af uhævede feriepenge vedrørende optjeningsåret 2018, er 15. november 2020.

Sagsbehandlingstiden på 12 uger forudsætter desuden at du har udfyldt ansøgningsskemaet korrekt. Læs derfor grundigt hvad der står, inden du sender ansøgningen til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Lovgrundlag LBK af 22/02/2013:
§ 36. Stk. 3. Arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, skal senest den 15. november efter ferieårets udløb afregne beløb omfattet af stk. 1 til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til et andet ferieformål, jf. stk. 2.

Hvordan får jeg udbetalt pengene?

I det omfang der er grundlag for at udbetale de uhævede feriepenge, foretager Arbejdsmarkedets Feriefond udbetaling til din NemKonto.
Kun hvis du ikke har en NemKonto, kan Arbejdsmarkedets Feriefond udbetale til din konto på anden vis.

Hvornår forældes krav på uhævede feriepenge?

Hvis din arbejdsgiver eller FerieKonto har indbetalt din uhævede feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond, forældes dit krav, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til fonden.

Hvis du har krav på at få udbetalt uhævede feriepenge, du har optjent fra 1. januar til 31. december 2018, forældes dit krav den 30. april 2023 hvis ikke du har rettet henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond inden denne dato.

Din henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefond skal ske via digital post.

Det er altså ikke nok at ringe til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det skyldes, at Arbejdsmarkedets Feriefond ikke må modtage dine personoplysninger eller oplyse om eventuelt indestående feriepenge telefonisk. Arbejdsmarkedets Feriefond kan derfor heller ikke med sikkerhed vide, at du er den du udgiver dig for at være, hvis du ringer.

Hvis du har brug for hjælp til at kontakte Arbejdsmarkedets Feriefond via digital post, kan du ringe til os. Vi hjælper gerne. Se telefontider nedenfor.
Kun hvis du ikke har NemID kan du henvende dig via ”kontakt” fra Arbejdsmarkedets Feriefonds hjemmeside www.aff.dk.

Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden feriefond, gælder også 3 års forældelse, men da skal du søge kravet mod arbejdsgiver gennemført ved retssag m.v. Hvis du er medlem af en fagforening kan du kontakte denne.

Lovgrundlag LBK af 22/02/2013:
§ 35. Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller til en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, og ferien er holdt i ferieåret, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til fonden. Hvis lønmodtageren ikke har holdt ferien, skal henvendelse ske til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering [nu FerieKonto, red: AFF] inden 3 år efter ferieårets udløb.
Stk. 2. Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de i 1. pkt. øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold.

Hvad hvis jeg har været forhindret i at holde min ferie?

Hvis du har været forhindret i at holde ferie pga. sygdom, barsel, overenskomstmæssige hjemsendelsesperioder eller andet, skal du henvende dig til FerieKonto. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Kontaktinformation

Arbejdsmarkedets Feriefond

Telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 – 11.30 på 33 48 70 00.

Skriftligt: Via digital post (e-Boks).

Kun hvis du ikke har NemID kan du henvende dig via ”kontakt” på www.aff.dk eller til med post til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1751 København V.

Du kan læse hvordan Arbejdsmarkedets Feriefond behandler dine persondata her [link til persondatabeskyttelsespolitik].

FerieKonto

Telefontid: 70 10 51 54.

Kontaktindgange: Se https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/oversigt-ferie/feriekonto-kontakt

Privat feriefond

Se din overenskomst eller kontakt din arbejdsgiver.

versionsnummer 2/2020