Bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som beskæftigelsesministeren udpeger efter indstilling af de respektive myndigheder og organisationer.

Beskæftigelsesministeren har udpeget bestyrelsen frem til til 30. juni 2025.

Formand
Thomas Adelskov
2. viceborgmester, Odsherred Kommune

Beskæftigelsesministeriet
Morten Fønsskov Greising, næstformand
Vicedirektør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Ejner K. Holst
næstformand

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Christina Borries
politisk konsulent

Dansk Arbejdsgiverforening
Flemming Dreesen
ansættelsesretschef

HORESTA
Pia E. Voss
juridisk direktør

Erhvervs- og Vækstministeriet
Eva Thybo
projekt -og udviklingschef, VisitDenmark

DIREKTION:
Nina Löwe Krarup
direktør