Vedtægter, love og bekendtgørelser

VEDTÆGTER:

BEK nr. 506 af 24/04/2020
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

BEK nr 673 af 23/06/2014
Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

BEK nr. 1119 af 27/11/2012
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

BEK nr. 111 af 13/05/2013
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.

LOVE OG BEKENDGØRELSER:

LBK nr. 152 af 20/02/2024
Bekendtgørelse af lov om ferie

LOV nr 1539 af 12/12/2023
Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.)

LOV nr 496 af 01/05/2019
Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med flere love

LOV nr. 60 af 30/01/2018
Lov om Ferie.

LBK nr 230 af 12/02/2021
Bekendtgørelse af lov om ferie.

BEK nr 1090 af 30/06/2020
Bekendtgørelse om feriefonde m.v.

BEK nr. 1233 af 24/08/2020
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge for optjeningsåret 2018