Aftalebetingelser

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram

Betingelser ved bevilling af ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn

Skabelon:

Partnerskabsaftale Ferieophold 2024
Bilag 1, Revisionspåtegning Ferieophold 2024
Bilag 2, Ledelsespåtegning Ferieophold 2024
Bilag 3, Organisationernes opsamling og evaluering Ferieophold 2024
Bilag 4, Instruks til revisor 2024

Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje

For bevillinger til innovationsprojekter gælder samme betingelser som ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn (puljen kan ikke ansøges)

Arbejdsmarkedets Feriefonds Program for Socialt-Kulturelle Aktiviteter

Betingelser ved bevilling til socialt-kulturelle aktiviteter

Aftale om tilskud
Aftale om tilskud ferieophold

Arbejdsmarkedets Feriefonds Udlån til Kulturelle Aktiviteter

Det er ikke længere muligt at ansøge om lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond.

Pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet vedr. Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje:
Pressemeddelelse 16-05-2017
Pressemeddelelse 22-12-2017. Inkl. Politisk aftale om proces for afvikling af Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje
Pressemeddelelse 11-09-2018
Pressemeddelelse 20-01-2020