Tilsyn med bevillinger til ferieophold

Arbejdsmarkedets Feriefonds uddelingsmidler stammer fra beløb, som i medfør af ferieloven tilfalder fonden.

Arbejdsmarkedets Feriefond har i de senere år uddelt ca. 40 mio. kr. årligt til ferieformål for lønmodtagere gennem støtte til institutioner eller organisationer, der arrangerer ferieophold til vanskeligt stillede familier og børn.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution inden for den statslige forvaltning.

Bevillingshavere er underlagt offentligt tilsyn.

Arbejdsmarkedets Feriefond har tilrettelagt tilsynet med afsæt i ansøgningen og den partnerskabsaftale med tilhørende bilag, som indgås mellem bevillingshaver og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan desuden foretage stedlig revision samt aflægge tilsynsbesøg på konkrete ferieophold.