Støttemodtagere

Retningslinjer for evaluering af ferieophold 2024

Nedenstående retningslinjer er gældende for evaluering af alle ferieophold i 2024.

Evalueringsskemaet for deltagere fra 15 år besvares elektronisk:

Elektronisk deltagerevaluering for 2024 er tilgængelig via nedenstående link:
Elektronisk deltagerevaluering 2024

Deltagere – Voksne og unge fra 15 år

Udfyldes så vidt muligt af feriegæsten selv, fra en computer.

Udfyldes af alle feriegæster fra 15 år. Ved deltagelse i familier udfyldes af alle familiemedlemmer fra 15 år.

For børn under 15 år, der holder ferie uden forældre, se nedenfor.

Det lægges ud til den enkelte hovedorganisation/partner at sikre, at feriegæsterne bliver informeret om at skulle evaluere via linket, samt at deltagere med sproglige eller andre barrierer på neutral vis hjælpes til at besvare skemaet.

De elektroniske besvarelser forudsætter som udgangspunkt computere på lejrene. Alternativt kan evalueringsskemaet udskrives og medbringes til udfyldelse på lejrene. I så fald er det op til hovedorganisationen/partneren at sørge for at skemaerne efterfølgende indtastes via linket umiddelbart efter endt ferieophold. Vi beder alle organisationer beskrive processen med udfyldelse af evalueringerne, for at vi kan være opmærksomme på eventuelle fejlkilder, samt løbende kan udvikle både proces og skema.

Deltagerevaluering 2024 i printvenlig version er tilgængelig i udskriftsvenlig version på hhv. dansk, engelsk og arabisk via nedenstående links:

Deltagerevaluering – dansk printvenlig version 2024

Deltagerevaluering – engelsk printvenlig version 2024

Deltagerevaluering – arabisk printvenlig version 2024

Deltagere – Børn under 15 år på ferie uden deres forældre

Vi har for ferieophold 2024 valgt at lade det være op til de enkelte arrangører af ferieophold for børn, der deltager uden deres forældre, hvordan I finder det mest relevant at rapportere om ferieopholdene, frem for at skulle udfylde evalueringsskemaer. Vi ønsker bl.a. at få indsigt i følgende:

Hvad synes I er vigtigt at vide omkring ferieophold for børn, der holder ferie uden deres forældre? Hvad betyder ferieopholdene for børnene? Hvordan indgår ferieopholdene i jeres evt. øvrige indsats for børnene? Hvad er tankerne bag, den måde I har valgt at evaluere på? Hvordan har I udviklet jer / hvor er I på vej hen?

Kombineres med konkrete oplevelser/historier/citater fra børnene.

Deltagere – Børn under 15 år i følgeskab med forældre el.lign.

Konkrete oplevelser, historier og citater fra børnene.

Organisationen

Bilag jf. partnerskabsaftale ferieophold 2024:

Skema til revideret projektregnskab: Bilag 1: Bilag 1, Ferieophold 2024

Ledelsespåtegnet projektregnskab: Bilag 2: Som støttemodtager har I modtaget et skema til ledelsespåtegnet projektregnskab, der tager udgangspunkt i jeres specifikke ansøgning/partnerskabsaftale. Ved spørgsmål kontakt fonden.

Evalueringsskema er tilgængeligt her: Bilag 3: Bilag 3, Skema til opsamling og evaluering  2024

Retningslinjer for revision af ferieophold: Bilag 4, Instruks til revisor 2024

Frist for indlevering af evalueringsmateriale: Senest 10. januar 2025.