Tilsyn

Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn med bevillingshavere, låntagere og private feriefonde, samt kontrollerer virksomheders korrekte afregning af feriepenge.