Anmodning om tilbagebetaling

Hvis du som arbejdsgiver har indberettet eller indbetalt uhævede feriepenge ved en fejl, kan du få indberetningen korrigeret og beløbet tilbagebetalt.

Arbejdsmarkedets Feriefond tilbagebetaler således fejlagtigt modtagne beløb, som ikke er uhævet feriebetaling, jf. § 34, stk. 2, modsætningsvist, efter almindelige regler om condictio indebiti.

Du skal dog som arbejdsgiver dokumentere, at der er tale om en fejl.

Her kan du hente PDF til Anmodning om tilbagebetaling af tidligere indbetalte Feriepenge, hvor ferie ikke er afholdt.