Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad skal vi opgøre og indbetale for månedslønnede, der ikke har holdt deres ferie?
Du skal opgøre de feriedage, den månedslønnede ikke har afholdt, og beregne den dertil svarende løn og ferietillæg. Dette bruttobeløb skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Beløbet skal indbetales selvom virksomheden har udbetalt løn til den pågældende medarbejder.

Hvorfor skal virksomheden indberette og evt. indbetale uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond, når vi afregner til privat feriefond?
Feriegodtgørelsen skal gøres op for alle medarbejdergrupper, dvs. timelønnede, ophørte funktionærer og månedslønnede.
Afhængig af overenskomst kan der være forskellige aftaler om afregning til egen feriefond. Hvis det fremgår af samtlige overenskomster, at der skal ske afregning til en private feriefond, indberettes 0 kr. til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvorfor får vi en meddelelse via eboks, når vi indbetaler til FerieKonto?
Fordi virksomheden kan have månedslønnede ansat, der ikke har afholdt deres ferie, og de dage skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvorfor har vi ikke fået nogen meddelelse via eboks?
Arbejdsmarkedets Feriefond har for optjeningsåret 2019 og 2020/21 sendt servicemeddelelse ud til virksomheder, der ifølge SKAT, har en lønsum på 4 mio. kr. eller derover.

Hvordan kan vi indbetale, når vi ikke har fået nogen meddelelse via eboks?
Du kan logge dig på vores indberetningsløsning på virk.dk

Kan vi få udsættelse for indbetaling ud over fristen den 15. november?
Nej, indbetaling efter 15. november medfører altid morarenter.

Hvorfor bruger I ikke virksomhedens nuværende SE nr.?
Vi anvender SEnr. fra det kalenderår, hvor feriepengene er optjent.

Hvad er revisionskontrol?
Arbejdsmarkedets Feriefond kan pålægge arbejdsgiver at indsende revisionserklæring eller dokumentation for korrekt afregning af feriepenge til fonden.