Send en besked

Borgere og virksomheder kan tage kontakt til Arbejdsmarkedets Feriefond ved brug af denne formular.
    Bemærk: Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution inden for den statslige forvaltning. Når du som borger henvender dig til Arbejdsmarkedets Feriefond vil dine personlige oplysninger blive registreret i fondens sagsbehandlingssystem og/eller økonomisystem. Det drejer sig om cpr.nr., navn, adresse, mail, telefonnummer m.v. samt de oplysninger du skriver eller vedhæfter. Fondens behandling af almindelige, ikke-følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra C. Behandlingen af CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

    Læs venligst om hvordan Arbejdsmarkedets Feriefond sikrer og håndterer dine personoplysninger på vores hjemmeside: Persondatabeskyttelse