Støtteansøgere

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til humanitære/almennyttige organisationers arbejde med at arrangere ferieophold for børn og familier, der midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv. Ansøgningsskema, støttevilkår og vejledning findes nedenfor. Vi anbefaler, at nye ansøgere ringer os op for en telefonisk drøftelse af støttemulighederne, inden ansøgningsskemaet sendes.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan desuden yde støtte til socialt-kulturelle projekter. Det kan være projekter, der formidler velfærdsstaten, demokratiet, de udsattes historie el.lign. – eller kulturformidlingsprojekter der involverer socialt udsatte. For tiden er det ikke muligt at ansøge om støtte til dette formål, men fonden kan af egen drift yde støtte. Vi anbefaler derfor ansøgere med dette formål at ringe os op for en telefonisk drøftelse af samarbejds- og støttemuligheder.