Støtteansøgere

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til humanitære/almennyttige organisationers arbejde med at arrangere ferieophold for børn og familier, der midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv. Ansøgningsskema, støttevilkår og vejledning findes nedenfor. Vi anbefaler, at nye ansøgere ringer os op for en telefonisk drøftelse af støttemulighederne, inden ansøgningsskemaet sendes.