Indberetning for 2019 og 20/21

Virksomheder skal først indberette ikke-udbetalte feriepenge for optjeningsåret 2019 i 2022.

Jf. den nye ferielov (LBK nr. 230 af 12/02/2021, § 48) overføres ferie optjent 1. jan 2019 til 31. aug. 2019, der ikke er afholdt eller udbetalt senest 30. sep. 2020 til den nye ferielov med afholdelse senest 31. dec. 2021.
Virksomheden skal derfor først indberette og indbetale for optjeningsåret 2019 senest 15. nov. 2022.
Ferie optjent i 2020/21 skal ligeledes indberettes og indbetales senest 15. nov. 2022.

Virksomheder skal indberette ikke-udbetalte feriepenge for hhv. optjeningsåret 2019 og 2020/21 til Arbejdsmarkedets Feriefond via virk.dk.

Ønsker du at indberette for optjeningsåret 2018 eller tidligere: Kontakt AFF