Indberetning for ferieåret 2021/22

Meddelelse den 19.12.2022

Til arbejdsgivere med feriekortordning uden feriekasse:

Ansatte omfattet af kollektiv overenskomst med feriekortordning uden feriekasse skal afregnes brutto til Arbejdsmarkedets Feriefond eller privat feriefond. Det gælder såvel ansatte der har ferie med løn som timelønnede.

Se hele svaret fra Skattestyrelsen her

Virksomheder skal indberette uhævede feriepenge for ferieåret 2021/22 til Arbejdsmarkedets Feriefond via virk.dk.

Ferie optjent i 2021/22 skal indberettes og indbetales mellem 1. og 15. nov. 2023, ellers påløber morarenter.