Lønmodtagere

Har du fået brev fra Feriepengeinfo om at du har feriepenge, der nu er overført til feriefond?

LÆS MERE i vores vejledning til lønmodtagere om uhævede feriepenge, hvis du er i tvivl om hvor dine feriepenge er eller om du har ret til at få dem udbetalt, eller ansøg om feriepengene via vores ansøgningsskema.

Arbejdsmarkedets Feriefond har udelukkende med feriepenge at gøre, der ikke er udbetalt i det dertil hørende ferieår. (Fx optjent 2018, ferieår 1. maj 2019 til 30. april 2020)

Vejledning: Feriepenge for lønmodtagere

Guide: Holiday allowance