Lønmodtagere

Arbejdsmarkedets Feriefond har udelukkende med feriepenge at gøre, der ikke er udbetalt i det dertil hørende ferieår. (Fx optjent 2018, ferieår 1. maj 2019 til 30. april 2020)

Vejledning: Feriepenge for lønmodtagere

Employee Guide to Unclaimed Holiday Allowance