Støtteansøgere

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til fonde, foreninger el.lign., der har et humanitært/almennyttigt formål, og som en del af sine sociale aktiviteter, arrangerer ferieophold for børn og familier, der midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv. Fonden lægger vægt på, at den ansøgende organisations arbejde rækker ud over et bestemt lokalområde. Stat og kommuner ydes ikke støtte til afholdelse af ferieophold.

Fonden yder ikke støtte til projekter med privatøkonomiske interesser. Støtte ydes ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Ansøgningsskema til ferieophold 2024. Ansøgningsfristen var 1. oktober 2023.

Download her: Ansøgningsskema ferieophold 2024