Kontakt Arbejdsmarkedets Feriefonds Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Denne mail er en direkte henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefonds Databeskyttelsesrådgiver (DPO), der behandler henvendelser om registrering og behandling af dine persondata.

Andre spørgsmål henvises til kontakt via digital post eller fondens almindelige kontaktmail, og vil blive afvist af DPO.

    Bemærk: Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution inden for den statslige forvaltning. Når du som borger henvender dig til Arbejdsmarkedets Feriefond vil dine personlige oplysninger blive registreret i fondens sagsbehandlingssystem og/eller økonomisystem. Det drejer sig om cpr.nr., navn, adresse, mail, telefonnummer m.v. samt de oplysninger du skriver eller vedhæfter. Fondens behandling af almindelige, ikke-følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra C. Behandlingen af CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

    Læs venligst om hvordan Arbejdsmarkedets Feriefond sikrer og håndterer dine personoplysninger på vores hjemmeside: Persondatabeskyttelse